Bestilling av plass hos Bornes Camping

Respons på en bestilling tar normalt 1-2 dager. Om det ikke blir sendt dere en bekreftelse innen 3 dager ber vi dem vennligst ta kontakt med oss.

*
*
*
*
*
*

Hvor mange personer er dere og hva ønsker dere å reservere?

Velkommen til noen hyggelige dager hos oss!